Hallisäännöt

Seuran harjoitukset järjestetään hallissa, joka sijaitsee osoitteessa Jänhiäläntie 9, Rauha. Kaikki hallin käyttäjät sitoutuvat noudattamaan yhteisesti sovittuja hallisääntöjä.

 

Hallin käyttäjän vastuu

Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja on vastuussa kaikista aiheuttamistaan/ koiransa aiheuttamista vahingoista ja häiriöistä.

Jokainen hallin käyttäjä treenaa aina omalla vastuullaan.

Este- tai hallivahingoista on ilmoitettava välittömästi jollekin hallituksen jäsenelle.

Hallia saa käyttää ainoastaan seuran jäsenet ja alivuokralaiset, joilla on harjoittelumaksut asianmukaisesti maksettu.

Seuran ulkopuolisia henkilöitä ei saa tuoda halliin ellei asiasta ole erikseen sovittu rahastonhoitajan kanssa.

Koirien tulee olla rokotettuja SKL:n määräysten mukaisesti.

Halliin ei saa tuoda koiria, joilla on jokin tarttuva tauti.

Juoksuisen nartun kanssa saa treenata hallissa, mutta on kuitenkin suositeltavaa pitää treenitauko juoksujen ajan. Juoksuiset nartut saavat oleskella hallissa vain oman suoritusvuoronsa ajan. Hallissa ollessaan koirilla tulee olla juoksusuojat, myös oman suoritusvuoron aikana. Treenaaminen juoksuisen nartun kanssa tapahtuu aina omalla vastuulla.

Hallitus varaa oikeuden muuttaa hallisääntöjä tarvittaessa.

Siisteys

Purukumin syönti ja tupakointi on hallissa kielletty.

Jokainen vie tuottamansa roskat ja koirien jätökset sekä hallista että pihalta jäteastiaan.

Koirat tulee käyttää tarpeillaan aidatun alueen ulkopuolella.

Jos hallissa sattuu pissa-/kakkavahinko, puhdista paikka heti tähän varatulla pesuaineliuoksella. Jätesakko on 15 euroa. Maksamatta jätetty sakkomaksu voi johtaa hallin käyttökieltoon.

Edellä mainittuja vahinkoja vältät, kun käytät koirasi kunnolla tarpeillaan ennen halliin tuloa ja tarvittaessa treenien aikana.

Puhdista itsesi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta aina ennen hallin menoa.

Seuran jäsenten velvollisuus on osallistua hallin siisteyden ylläpitoon ja talkoisiin.

Muita ohjeita hallitreeneihin

Anna muille treenirauha. Tule halliin vasta omalla treenivuorolla ja poistu sen päätyttyä.

Koirat, jotka eivät ole treenivuorossa, pidetään kytkettyinä.

Halli ei ole koirien leikkipaikka.

Esteitä ei saa raahata, koska tekonurmi rikkoutuu. Älä siirrä estettä, jos et jaksa nostaa sitä.

Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metalliset piikit tai nastat. 

Hallissa on käytettävä sisäkenkiä, jotka on vaihdettava heti halliin tultaessa.

Viimeinen lähtijä sammuttaa valot ja lukitsee oven. Yleisillä treenivuoroilla vastuussa on kouluttaja.

Hallivaraukset

Vapaaharjoitteluaikaa ryhmät saavat tasapuolisuuden nimissä varata hallista ainoastaan kahdeksi (2) tunniksi kerrallaan ja kahdeksi (2) viikoksi eteenpäin.

Yksi (1) henkilö voi tehdä kerralla vain yhden (1) varauksen ja ainoastaan yhdeksi (1) tunniksi. Uuden varauksen voi tehdä sen jälkeen, kun edellinen on käytetty. Varauksen yhteyteen on kirjoitettava treenaavien koirien määrä ja paikalla olevat henkilöt, jotta muut vapaavuorolaiset voivat tulla jakamaan treeniaikaa, jos sitä on tarjolla. Tästä on kuitenkin sovittava aina erikseen varaajan kanssa. 

Vapaavuorovaraukset tehdään foorumiin.

Hallin jätesakon maksamisesta

15 euroa/ krt

Vahingon sattuessa laita nimi ja sähköpostiosoite hallilta löytyvään vihkoon. Laskutamme jätössakot neljä kertaa vuodessa. Lisätietoja rahastonhoitajalta.

Turvallisuusohje

PDF-tiedostoTurvallisuusohjeet.pdf (89 kB)
Turvallisuusohje on tehty täydentämään halli- ja treenisääntöjä. Kaikkien hallin käyttäjien on luettava ohjeistus huolellisesti läpi.