Syyskokous 13.11.2022 klo 18.00

6.11.2022

Seuran sääntömääräinen syyskokous
järjestetään sunnuntaina 13.11.2022 klo 18.00 hallilla
(os. Jänhiäläntie 9, Rauha). 

Ei etäosallistumista.

Esityslista
Kokouksessa käsiteltäviä asioita

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja harjoittelumaksujen suuruus vuodelle 2023
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
7. Valitaan rahastonhoitaja, sihteeri, muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, hallituksen esittämät tai yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa mukaan päättämään yhteisistä asioista!