Treenisäännöt

Treenipaikan lunastaessaan ohjaajat sitoutuvat noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä ja ohjeistuksia.

Talkoovelvoite

Ryhmäpaikan lunastaneilla jäsenillä on talkoovelvoite, joka sisältää kahdet yleiset talkoot. Lisäksi jokaiselle ryhmäläiselle kuuluu oman ryhmän järjestämisvuorolla möllikisat ja esteidensiirtotalkoot. Mikäli henkilö on estynyt talkoilemaan oman ryhmänsä vuorolla, niin hänen pitää itse huolehtia, että korvaa vuoron talkoilemalla jonkin toisen ryhmän vastaavissa talkoissa. Mikäli talkoovelvoite ei täyty vuoden aikana, ryhmäläinen joutuu karenssiin määräajaksi. Karenssin aikana treenaaminen ei ole sallittua seuran tiloissa. Lisätietoa foorumista.

Koulutuksien pakkas- ja hellerajat

Talvella treenien pakkasraja on -10°c ja kesällä helleraja on +30°c. Rajatapauksissa tarkka kelitieto tarkistetaan tiehallinnon kelikamerasta tai vaihtoehtoisesti päivän kouluttajalta tuntia ennen treenien alkua.

Poissaolojen ilmoitusvelvollisuus

Jokainen yleisestä ryhmästä ryhmäpaikan lunastanut jäsen on velvollinen ilmoittamaan poissaoloistaan. Kaikki poissaolot ilmoitetaan foorumiin treenejä edeltävään päivään mennessä. Treenipäivänä ilmoitus tehdään suoraan kouluttajalle viimeistään kaksi (2) tuntia ennen treenien alkua. Jäsen voi menettää ryhmäpaikkansa jonossa seuraavana olevalle, jos poissaolo jää ilmoittamatta neljä (4) kertaa peräkkäin tai muuten toistuvasti. Mikäli ryhmään ei ole jonoa, joutuu koirakko määräajaksi karenssiin. Lisätietoa foorumista.

Foorumissa on jokaiselle treeniryhmälle varattu oma osionsa, jonne poissaoloilmoitukset tehdään ja josta voi mm. tarkistaa muutokset treeniajoissa, koulutusvuorot ja kouluttajien yhteystiedot sekä ryhmän kokoonpanon. Mikäli huomaat puuttuvasi kokoonpanolistalta, ilmoita asiasta ryhmän yhteyshenkilölle. Siirtymiset ryhmästä toiseen tapahtuvat ainoastaan kouluttajien luvalla.

Muita huomioitavia asioita

Tutustu huolellisesti hallisääntöihin. Kaikki hallin käyttäjät sitoutuvat noudattamaan yhteisesti laadittuja pelisääntöjä.

Tule ajoissa treenipaikalle ja lämmittele koirasi hyvin ennen treenejä. Talvipakkasilla mantteli on hyvä apu pitämään koiran lihakset lämpiminä harjoitusten välissä, muista myös kunnon palauttava lenkki treenien jälkeen.

Muista varata koirallesi treeneihin mukaan juotavaa sekä nameja tai lelu palkitsemista varten.

Auta koulutusohjaajaa esteiden siirrossa ja radan rakentamisessa sekä esteiden pois korjaamisessa!

Koira ei saa tehdä tarpeitaan kentälle, eikä missään nimessä talviharjoitteluhalliin! Vahingon sattuessa jätökset on korjattava pois välittömästi. Halliin tehdyistä jätöksistä veloitamme lisäksi 10 euron jätössakon, maksuohjeet löytyvät hallisääntöjen yhteydestä. Myös hallin ja kentän lähiympäristöstä on koiran jätökset ehdottomasti korjattava pois.

Sairasta koiraa ei saa tuoda treeneihin. Koirien tulee olla rokotettuja Kennelliiton määräysten mukaisesti.

Esteet opetellaan yhdessä koulutusohjaajan kanssa, joten älä mene esteille ilman ohjaajan lupaa – virheiden korjaamiseen menee enemmän aikaa kuin uuden opettamiseen. Lisäksi esteiden turvallinen suoritustapa on erityisen tärkeää.

Seuran ensisijaisena tiedotuskanavana toimii ainoastaan jäsenille tarkoitettu keskustelufoorumi, jonne uusien jäsenien kannattaa käydä liittymisen jälkeen heti rekisteröitymässä. Tunnistettavuuden vuoksi foorumin käyttäjätunnukset on oltava muodossa Etunimi Sukunimi, muussa muodossa olevia nimimerkkejä ei hyväksytä.

Parhaimmillaan agilitysuoritus on ohjaajan ja koiran saumatonta yhteistyötä, josta molemmat nauttivat!

Tärkeää agilityssa on, että sinä ja paras ystäväsi pidätte yhdessä hauskaa!